poniedziałek, 17 Czerwiec, 2019 - 12:51

O EMC

Obecnie w naszym środowisku naturalnym pojawia się coraz więcej sztucznych zaburzeń elektromagnetycznych wielokrotnie przewyższających natężeniem pola pochodzenia naturalnego. Wraz z ich ilością zwiększa się również pasmo częstotliwości w jakim się znajdują. Spowodowane jest to gwałtownym rozwojem przemysłu, elektroenergetyki, ale przede wszystkim telekomunikacji. Ta wymusza coraz wyższe częstotliwości, aby przesłać więcej informacji w krótszym czasie. „Zaśmiecanie elektromagnetyczne” przestrzeni, w której przecież pracują także urządzenia wrażliwe na tego typu zaburzenia, (takie jak komputery, telewizory, AGD z elektroniką) spowodowało konieczność unormowania tych zjawisk. Metody badań oraz poziomy emisji CISPR zostały zaadaptowane przez władze Unii Europejskiej i wprowadzone we wszystkich krajach wspólnoty. W ośrodkach naukowych oraz w sąsiedztwie większych firm, szczególnie elektronicznych, zaczęły powstawać laboratoria badawcze. Niewielka ich ilość i konieczność badań wielu dużych grup urządzeń sprawiła, że laboratoria te zaczęły wykonywać zlecenia zewnętrzne. Także w MAWI, wchodzącej w rynek urządzeń medycznych powstało wysokiej klasy laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej. Duża komora bezodbiciowa, zbudowana wg najnowszych norm pozwala oddzielić elektromagnetyczne środowisko badawcze od środowiska zewnętrznego. Dokładnym i miarodajnym pomiarom sprzyja, oprócz specjalnej, szczelnej obudowy, także położenie laboratorium z dala od wielkomiejskich zakłóceń. Posiadamy nowe, na bieżąco kalibrowane (nawet raz na rok) urządzenia, z wprowadzonymi fabrycznie w ich systemy najnowszymi normami oraz możliwością ich aktualizacji. Dzięki temu nasze badania są mniej obarczone ryzykiem pomyłki przez prowadzącego pomiary.

W naszej ofercie znajdują się także badania jakości energii elektrycznej: pomiar poziomu emisji harmonicznych, pomiar wpływu wahań napięcia na uciążliwe migotanie światła, mocy urządzenia, wytwarzanej mocy biernej i współczynnika mocy.

Trzecią grupą badań jakie wykonujemy są badania odporności. Każdy produkt oprócz wrażliwości na promieniowane pole elektromagnetyczne, jest wrażliwy na zjawiska takie jak:

  • pole elektromagnetyczne indukowane w przewodach zasilających
  • krótkotrwałe peaki napięciowe przewyższające wielokrotnie napięcia sieci np. serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych BURST
  • udary pochodzące od wyładowań (np piorunowych) SURGE
  • wyładowania elektrostatyczne (ESD)
  • zapady i zaniki napięcia zasilającego

Ocenę działania urządzenia podczas oraz po teście polega na sprawdzeniu czy jego zachowanie mieściło się w dopuszczonych przez producenta i normy granicach. Niedopuszczalna jest oczywiście nieusuwalna awaria urządzenia.

Jeśli zdecydujecie się Państwo na współpracę z nami, gwarantujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby była ona komfortowa i owocna. Niskie ceny i wysoka jakość to najważniejsze cechy charakteryzujące produkt, który oferujemy swoim klientom.