sobota, 18 Styczeń, 2020 - 15:13

Laboratorium oferuje badania:

⇒ W zakresie akredytacji PCA: Nr AB 1555

 

Przeprowadzenie badań:

Nasze badania zaczynamy zawsze od pomiarów poziomów emisji zaburzeń przez urządzenie, później wykonujemy testy odporności na niekorzystne zjawiska. Kolejność ta pozwala nam wejść w posiadanie możliwie najobszerniejszej wiedzy o urządzeniu na wypadek jego nieusuwalnej awarii podczas któregoś z badań odporności. Jeśli klient zażyczy sobie swoją własną kolejność, w miarę możliwości spełnimy jego oczekiwania. Klient na bieżąco będzie informowany o postępie badań. W razie niepowodzenia, któregoś z nich, jeśli nie będzie ono nieusuwalną awarią, może on podjąć decyzję o zakończeniu, bądź kontynuacji, celem sprawdzenia wyników innych testów. Możliwość powtórzenia takich badań, po usunięciu problemu przez klienta oczywiście istnieje i będzie dla nas priorytetowa.

Na koniec sporządzamy protokół z badań, który może posłużyć do wystawienia deklaracji zgodności na znak CE. W protokole znajdują się wykresy z badań emisji, automatyczne raporty z testów odporności, opis badań i stanowiska pomiarowego, normy na które laboratorium się powołało, dane techniczne przesłane przez producenta oraz dopuszczalne działania urządzenia podczas pracy.

Inne usługi:

Przeprowadzamy także badania konstruktorskie. Na każdym etapie konstruowania i produkcji wyrobu klient może się udać do naszego laboratorium celem przeprowadzenia wybranych pomiarów i testów. Poziomy emisji, oraz narażania wybiera sam.Z wykonanych badań otrzymuje wykresy i pojedyncze raporty, które nie mogą być podstawą do sporządzenia protokołu. Cena jest niższa od badań na deklaracje zgodności i uzależniona od czasu.

Oferujemy także w zakresie możliwości pomoc przy projektowaniu urządzenia. Taką jak zwrócenie uwagi na zagrożenia, podpowiedź rozwiązań itp.