poniedziałek, 11 Grudzień, 2023 - 16:03

Laboratorium oferuje badania:

⇒ W zakresie akredytacji PCA: Nr AB 1555

 

Przebieg badań:

Celem badań jest potwierdzenie zgodności z odpowiednimi dyrektywami unijnymi i normami zharmonizowanymi. Pozytywne wyniki badań są podstawą do wystawienia przez producenta/importera deklaracji zgodności. Podstawą wykonania badań akredytowanych w naszym Laboratorium jest plan badań dostarczony i opracowany przez klienta. Klient na bieżąco jest informowany o postępie w przebiegu badań. W przypadku niepowodzenia któregokolwiek z nich podejmuje decyzję o jego zakończeniu bądź kontynuacji.  

Po zakończeniu badań sporządzane jest sprawozdanie z badań, które może posłużyć do wystawienia deklaracji zgodności na znak CE. W sprawozdaniu znajdują się wykresy z badań emisji, opis badań i stanowiska pomiarowego, normy na które Laboratorium się powołało, dane techniczne przesłane przez producenta oraz dopuszczalne kryteria działania urządzenia podczas narażania.

Inne usługi:

Laboratorium wykonuje również tzw. badania konstruktorskie z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Na każdym etapie konstruowania i produkcji wyrobu klient może skorzystać z usług naszego laboratorium celem przeprowadzenia wybranych pomiarów i testów. Poziomy emisji oraz narażania określa sam lub korzysta z naszej wiedzy i doświadczenia. Z wykonanych badań otrzymuje pojedyncze raporty. Cena za usługę jest niższa od badań akredytowanych, uzależniona jest od czasu trwania badania.