poniedziałek, 11 Grudzień, 2023 - 15:55

slideshow

  • Laboratorium BEMC "MAWI" ul. Przemysłowa 75, Rzezawa

Strona Główna

Laboratorium akredytowane zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą badań kompatybilności elektromagnetycznej.

Wszystkie oferowane przez nas pomiary i testy są wykonywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami oraz według procedur wprowadzonych na podstawie normy ISO 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

25 marca 2015 roku Laboratorium badawcze zostało akredytowane przez PCA, Nr AB 1555”

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem akredytacji naszego laboratorium badawczego:
AB 1555