wtorek, 5 Lipiec, 2022 - 17:52

slideshow

  • Laboratorium BEMC "MAWI" ul. Przemysłowa 75, Rzezawa

Strona Główna

Laboratorium akredytowane zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą badań kompatybilności elektromagnetycznej.

Wszystkie oferowane przez nas pomiary i testy są wykonywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami oraz według procedur wprowadzonych na podstawie normy ISO 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

25 marca 2015 roku Laboratorium badawcze zostało akredytowane przez PCA, Nr AB 1555”

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem akredytacji naszego laboratorium badawczego:
https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201555,podmiot.html