W naszym laboratorium można wykonać akredytowane badania bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych LVD zarówno dla urządzeń medycznych, jak również urządzeń do użytku domowego. Na wyposażeniu znajdują się między innymi: komora wilgotnościowa, komora temperaturowa, komora pyłowa, urządzenie do testu rozgrzanego drutu, sztuczne palce, urządzenia pomiarowe do badania wartości prądów, napięć oraz rezystancji.

 1. Prądy upływu - dotykowy oraz uziomowy

  Dla urządzeń medycznych: Norma podstawowa PN-EN 60601-1:2011, pozostałe normy PN-EN 60601-1:2011/A1:2014-02, PN-EN 60601-1:2011/A12:2014-12 p. 8.7 Dla urządzeń do użytku domowego: PN-EN 60335-1:2012 p. 13, p. 16

 2. Wytrzymałość elektryczna

  Dla urządzeń medycznych: Norma podstawowa PN-EN 60601-1:2011, pozostałe normy PN-EN 60601-1:2011/A1:2014-02, PN-EN 60601-1:2011A12:2014-12 p. 8.8 Dla urządzeń do użytku domowego: PN-EN 60335-1:2012 p. 13, p. 16

 3. Rezystancja uziemienia

  Dla urządzeń medycznych: Norma podstawowa PN-EN 60601-1:2011, pozostałe normy PN-EN 60601-1:2011/A1:2014-02, PN-EN 60601-1:2011/A12:2014-12 p. 8.6 Dla urządzeń użytku domowego: PN-EN 60335-1:2012 p. 27

 4. Rezystancja izolacji

  Dla urządzeń medycznych: Norma podstawowa PN-EN 60601-1:2011, pozostałe normy PN-EN 60601-1:2011/A1:2014-02, PN-EN 60601-1:2011/A12:2014-12 p. 8.8

TEST TEST TEST