Badania Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC) są niezbędne, aby upewnić się, że produkty elektroniczne są zgodne z wymaganiami, obowiązującymi w Unii Europejskiej normami. 

Nasze laboratorium testów EMC przeprowadza kompleksowe, akredytowane testy emisji i odporności, w tym emisje promieniowania, aby zapewnić, że Twój produkt może działać bez zakłóceń w różnych środowiskach: domowych, czy przemysłowych.
Badania gwarantują bezpieczne wykorzystanie Twojego produktu, bez zakłóceń z innymi urządzeniami elektrycznymi. Celem badań jest też upewnienie się, że produkt nie będzie stwarzać zagrożeń elektrycznych dla użytkownika.
Oferujemy szeroki zakres podstawowych testów EMC oraz pod względem norm produktów: dla urządzeń przemysłowych, naukowych, kolejowych, maszynowych, multimedialnych i medycznych oraz aparatury pomiarowej i szeroko pojętego sprzętu oświetleniowego. 

 

Aktualny zakres akredytacji, link do strony PCA:


Na wyposażeniu laboratorium w zakresie badań EMC posiadamy dwie nowoczesne komory semi-bezodbiciowe typu SAC, wyposażone w pełni automatyczne stoły obrotowe i maszty antenowe pozwalające na zautomatyzowane a tym samym przyspieszenie pomiarów m.in. emisji promieniowanej. 

 1. Pomiar emisji zaburzeń przewodzonych

  Metody badawcze:
  PN-EN 55016-2-1:2014-09+A1+AC
  PN-EN 55011:2016-05+A1+A2+A11
  PN-EN IEC 55014-1:2021-08
  PN-EN IEC 55015:2019-11+A11
  PN-EN 55032:2015-09+AC+Ap1+A1+A11

 2. Pomiar emisji zaburzeń promieniowanych - metoda LLAS (9 kHz - 30 MHz)

  Metody badawcze:
  PN-EN 55016-2-3:2017-06+A1
  PN-EN IEC 55015:2019-11+A11

 3. Emisja zaburzeń promieniowanych w zakresie częstotliwości (30 MHz – 6 GHz)

  Metody badawcze:
  PN-EN 55016-2-3:2017-06+A1
  PN-EN 55011:2016-05+A1+A2+A11
  PN-EN IEC 55014-1:2021-08
  PN-EN IEC 55015:2019-11+A11
  PN-EN 55032:2015-09+AC+Ap1+A1+A11

 4. Pomiar emisji harmonicznych prądu wprowadzanych do sieci zasilania

  Metody badawcze:
  PN-EN 61000-3-2:2014-10
  PN-EN 61000-3-2:2019-04+A1:2021-08
  PN-EN 61000-4-7:2007+A1:2011

 5. Pomiar zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia

  Metoda badawcza:
  PN-EN 61000-3-3:2013:10+A1+A2

 6. Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne (ESD)

  Metoda badawcza:
  PN-EN 61000-4-2:2011

 7. Badanie odporności na promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej w zakresie częstotliwości (80 MHz - 6 GHz)

  Metody badawcze:
  PN-EN IEC 61000-4-3:2021-06
  PN-EN 61000-4-3:2007+A1+A2
  PN-EN 55016-2-4:2005

 8. Badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych (BURST)

  Metoda badawcza:
  PN-EN 61000-4-4:2013:05

 9. Badanie odporność na udary (SURGE)

  Metoda badawcza:
  PN-EN 61000-4-5:2014-10+A1

 10. Badanie odporność na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej

  Metoda badawcza:
  PN-EN 61000-4-6:2014-04

 11. Badanie odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej

  Metoda badawcza:
  PN-EN 61000-4-8:2010

 12. Badanie odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia

  Metody badawcze:
  PN-EN IEC 61000-4-11:2020-11+AC
  PN-EN 61000-4-11:2007

 13. Badanie odporności na zaburzenia małej częstotliwości

  Metoda badawcza:
  PN-EN 61000-4-13:2007

 14. Badanie odporności na wahania napięcia

  Metoda badawcza:
  PN-EN 61000-4-14:2002+A1+A2

Zleć nam kompleksowe badania Twojego produktu!

Zbadaj produkt