W naszym laboratorium istnieje możliwość udostępnienia Państwu sprzętu laboratoryjnego w ramach badań konstruktorskich (inżynierskich). Obecne wyposażenie laboratorium pozwala na przeprowadzenie szerokiego zakresu badań z dziedzin EMC oraz LVD. Mogą Państwo przeprowadzić u nas wszystkie badania zawarte na poniższej liście.

 1. Pomiar emisji zaburzeń przewodzonych

  Metody badawcze:
  PN-EN 55016-2-1:2014-09+A1+AC
  PN-EN 55011:2016-05+A1+A2+A11
  PN-EN IEC 55014-1:2021-08
  PN-EN IEC 55015:2019-11+A11
  PN-EN 55032:2015-09+AC+Ap1+A1+A11

 2. Pomiar emisji zaburzeń promieniowanych - metoda LLAS (9 kHz - 30 MHz)

  Metody badawcze:
  PN-EN 55016-2-3:2017-06+A1
  PN-EN IEC 55015:2019-11+A11

 3. Emisja zaburzeń promieniowanych w zakresie częstotliwości (30 MHz – 6 GHz)

  Metody badawcze:
  PN-EN 55016-2-3:2017-06+A1
  PN-EN 55011:2016-05+A1+A2+A11
  PN-EN IEC 55014-1:2021-08
  PN-EN IEC 55015:2019-11+A11
  PN-EN 55032:2015-09+AC+Ap1+A1+A11

 4. Pomiar emisji harmonicznych prądu wprowadzanych do sieci zasilania

  Metody badawcze:
  PN-EN 61000-3-2:2014-10
  PN-EN 61000-3-2:2019-04+A1:2021-08
  PN-EN 61000-4-7:2007+A1:2011

 5. Pomiar zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia

  Metoda badawcza:
  PN-EN 61000-3-3:2013:10+A1+A2

 6. Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne (ESD)

  Metoda badawcza:
  PN-EN 61000-4-2:2011

 7. Badanie odporności na promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej w zakresie częstotliwości (80 MHz - 6 GHz)

  Metody badawcze:
  PN-EN IEC 61000-4-3:2021-06
  PN-EN 61000-4-3:2007+A1+A2
  PN-EN 55016-2-4:2005

 8. Badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych (BURST)

  Metoda badawcza:
  PN-EN 61000-4-4:2013:05

 9. Badanie odporność na udary (SURGE)

  Metoda badawcza:
  PN-EN 61000-4-5:2014-10+A1

 10. Badanie odporność na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej

  Metoda badawcza:
  PN-EN 61000-4-6:2014-04

 11. Badanie odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej

  Metoda badawcza:
  PN-EN 61000-4-8:2010

 12. Badanie odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia

  Metody badawcze:
  PN-EN IEC 61000-4-11:2020-11+AC
  PN-EN 61000-4-11:2007

 13. Badanie odporności na zaburzenia małej częstotliwości

  Metoda badawcza:
  PN-EN 61000-4-13:2007

 14. Badanie odporności na wahania napięcia

  Metoda badawcza:
  PN-EN 61000-4-14:2002+A1+A2

 1. Prądy upływu - dotykowy oraz uziomowy

  Dla urządzeń medycznych: Norma podstawowa PN-EN 60601-1:2011, pozostałe normy PN-EN 60601-1:2011/A1:2014-02, PN-EN 60601-1:2011/A12:2014-12 p. 8.7 Dla urządzeń do użytku domowego: PN-EN 60335-1:2012 p. 13, p. 16

 2. Wytrzymałość elektryczna

  Dla urządzeń medycznych: Norma podstawowa PN-EN 60601-1:2011, pozostałe normy PN-EN 60601-1:2011/A1:2014-02, PN-EN 60601-1:2011A12:2014-12 p. 8.8 Dla urządzeń do użytku domowego: PN-EN 60335-1:2012 p. 13, p. 16

 3. Rezystancja uziemienia

  Dla urządzeń medycznych: Norma podstawowa PN-EN 60601-1:2011, pozostałe normy PN-EN 60601-1:2011/A1:2014-02, PN-EN 60601-1:2011/A12:2014-12 p. 8.6 Dla urządzeń użytku domowego: PN-EN 60335-1:2012 p. 27

 4. Rezystancja izolacji

  Dla urządzeń medycznych: Norma podstawowa PN-EN 60601-1:2011, pozostałe normy PN-EN 60601-1:2011/A1:2014-02, PN-EN 60601-1:2011/A12:2014-12 p. 8.8