Zapraszamy do współpracy w zakresie realizacji projektów B+R w tym dofinansowanych z środków Unii Europejskiej.

 

Laboratorium BEMC działające pod firmą MAWI M. Piszczek & W. Dziedzic Spółka jawna, należy do kategorii podmiotów uprawnionych do świadczenia usług w ramach projektu: jednostki uprawnione do oceny zgodności wyrobów, o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Firma „MAWI” specjalizuje się w projektowaniu, badaniach oraz produkcji urządzeń chłodniczych, drugim filarem firmy jest działalność badawczo rozwojowa (B+R). Firma posiada wyodrębnioną jednostkę badawczą - laboratorium działająca pod nazwą BEMC. Laboratorium pracuje zgodnie z polityką jakości normy ISO 17025/2005. Laboratorium od roku 2015 posiada akredytację PCA o numerze AB 1555, w zakresie badań elektrycznych i elektronicznych oraz Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)