Zleć nam kompleksowe badania Twojego produktu!

Zbadaj produkt

Laboratorium badawcze pomiarów elektrycznych w tym kompatybilności elektomagnetycznej oraz bezpieczeństwa elektrycznego  - BEMC, powstało w roku 2013 jako wydzielony dział badawczo rozwojowy firmy MAWI. 

 25 marca 2015 roku Laboratorium badawcze otrzymało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji PCA o numerze AB 1555.

Od tego czasu sukcesywnie rozwijamy nasz zakres oraz możliwości badawcze w zakresie badań EMC i bezpieczeństwa elektrycznego. 

 

https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201555,podmiot.html