Zgłoś swój produkt do badań

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą na badania z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej, bezpieczeństwa elektrycznego czy badaniami konstruktorskimi prosimy o wybór odpowiedniego typu badań oraz wypełnienie poniższego formularza.

 

Wybierz badanie:

Poniższy formularz jest nam potrzebny abyśmy mogli potwierdzić nasze możliwości techniczne do przeprowadzenia badań. Jeśli masz swój własny plan badań możesz pominąć punkty 1 - 7

Informację o urządzeniu podlegającemu badaniom

1. Ogólne informację o przedmiocie badań

2. Specyfikacja urządzenia:

3. Czy urządzenie posiada zewnętrzny zasilacz?

3.4. Czy urządzenie wymaga do pracy dostarczenia mediów (np: woda, gaz, ciepło, zimno), odprowadzenia mediów (np: woda, gaz, spaliny) lub zapewnieniu specjalnych warunków środowiskowych?

4. Zakres badań planowanych do przeprowadzenia

5.5.Zakres badań

b) Szczegółowy zakres badań.

5.6. Załączniki, materiały informacyjne (zdjęcia przedmiotu badań, instrukcja obsługi, karta katalogowa)

Prosimy o załączenie materiałów informacyjnych o przedmiocie badań

    6.7. Dodatkowe informacje, uwagi

    7.8. Planowany termin badań:

    8.9. Dane kontaktowe

    Prosimy o podanie danych kontaktowych w celu przesłania oferty

    Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez MAWI M. Piszczek & W. Dziedzic Spółka jawna 32-765 Rzezawa, ul. Przemysłowa 75, NIP: 8680001303, w celach związanych z realizacją formularza ofertowego oraz w celu przekazywania informacji handlowych typu newsletter. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną lub marketingową administratora danych oraz obsługą procesów zgłoszeniowych. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesów związanych z ofertowaniem, a następnie przechowywane w celach księgowych i statystycznych. W przypadku newslettera dane osobowe będą przetwarzane do czasu Państwa rezygnacji z chęci otrzymywania informacji handlowych. Więcej informacji zostało zawartych w dokumencie „Informacje od administratora danych osobowych”.