sobota, 24 luty, 2024 - 17:45

O EMC

Obecnie w naszym środowisku naturalnym pojawia się coraz więcej sztucznych zaburzeń elektromagnetycznych wielokrotnie przewyższających natężeniem pola pochodzenia naturalnego. Wraz z ich ilością zwiększa się również pasmo częstotliwości w jakim się znajdują. Spowodowane jest to gwałtownym rozwojem przemysłu, elektroenergetyki, ale przede wszystkim telekomunikacji. Ta wymusza coraz wyższe częstotliwości, aby przesłać więcej informacji w krótszym czasie. „Zaśmiecanie elektromagnetyczne” przestrzeni, w której przecież pracują także urządzenia wrażliwe na tego typu zaburzenia, (komputery, telewizory, AGD z elektroniką) spowodowało to konieczność unormowania tych zjawisk. Metody badań oraz poziomy emisji opracowane przez CISPR (Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques) zostały zaadaptowane przez władze Unii Europejskiej i wprowadzone we wszystkich krajach wspólnoty. W ośrodkach naukowych oraz w sąsiedztwie większych firm, szczególnie elektronicznych, zaczęły powstawać laboratoria badawcze. Niewielka ich ilość i konieczność badań wielu dużych grup urządzeń sprawiła, że laboratoria te zaczęły wykonywać zlecenia zewnętrzne. Także w firmie „MAWI", wchodzącej na rynek urządzeń medycznych powstało laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Komora semi-bezodbiciowa umożliwia oddzielenie elektromagnetyczne środowiska badawczego od środowiska zewnętrznego. Dokładnym i miarodajnym pomiarom sprzyja, oprócz specjalnej szczelnej obudowy, także położenie laboratorium z dala od wielkomiejskich zakłóceń. Posiadamy na bieżąco kalibrowane (wzorcowane) urządzenia.

W naszej ofercie znajdują się także badania jakości energii elektrycznej: pomiar poziomu emisji harmonicznych, pomiar wpływu wahań napięcia i migotania światła.

Laboratorium wykonuje badania odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Każdy produkt oprócz wrażliwości na promieniowane pole elektromagnetyczne, jest wrażliwy na zjawiska takie jak:

  • pole elektromagnetyczne indukowane w przewodach zasilających,
  • serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych (BURST),
  • udary pochodzące od wyładowań, np. piorunowych (SURGE),
  • wyładowania elektrostatyczne (ESD),
  • zapady i zaniki napięcia zasilającego,
  • pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej.

Ocena działania urządzenia podczas oraz po teście polega na sprawdzeniu czy jego zachowanie mieściło się w dopuszczonych przez producenta i normy granicach. Niedopuszczalna jest oczywiście nieusuwalna awaria urządzenia.

Jeśli zdecydujecie się Państwo na współpracę z nami, gwarantujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby była ona komfortowa i owocna. Niskie ceny i wysoka jakość to najważniejsze cechy charakteryzujące produkt, który oferujemy swoim klientom.